CONCERTS

MARCO RUGGIERO

Single release - Angioletto particolare

Marco Ruggiero: Vocals (Lyrics & Music)

Dirk Schreurs: Hammond Organ / Keyboards

Roman Korolik: Bass

Roeland Alen: Guitars

Jan Servaes: Drums

Photo by Ludovica Dri on Unsplash


Marco Ruggiero, geboren in België op 16 maart 1970, leerde als kind gitaar spelen en gezien zijn Italiaanse afkomst zong hij eerst traditionele Italiaanse en typische Napolitaanse folk met liedjes van Eugenio Bennato en La Nuova Compagnia di Canto Popolare.

 

Na de middelbare school werd hij geselecteerd om te studeren aan de Academie voor Dramatische Kunst “Studio Herman Teirlinck” in Antwerpen. Als zanger werd hij klassiek geschoold door Aria-Antica zangdocent Hilde Mulkers.

 

In 1993 richtte hij zijn eerste band op waarmee hij optrad in verschillende muziekclubs en festivals, met een repertoire van zijn eigen liedjes en covers van andere Italiaanse artiesten.

In dat zelfde jaar startte hij zijn studies in alternatieve geneeswijzen met o.a. Shiatsu, Cranio-Sacrale Therapie, Aura- en Chakrahealing en nam hij deel aan Traditionele Native of American Healing Ceremonies.

 

Zijn nummer "Fermi i pensieri" (Stop de gedachten) werd in 1996 uitgebracht in de compilatie Planet Flanders (Pan Records).

 

Vanaf 1997 begon hij samen te werken met verschillende professionele muzikanten zoals Dirk Schreurs, Roman Korolik, Koen Van Den Driessche, Stijn Norga, Roberto Mercurio, Angelo Bisceglia, Roeland Alen, Jan Servaes en Michel Bisceglia.

 

Marco's lied "Un paese stellare", naast andere liedjes van Salvatore Adamo, is opgenomen in de soundtrack van de film "Mineurs" van regisseur Fulvio Wetzl, met onder meer Valeria Vaiano en de wereldberoemde acteur Franco Nero.

 

Zijn muzikale repertoire bestaat uit eigen versies van Italiaanse en Napolitaanse traditionele liederen en eigen nummers ontstaan uit ervaringen met een diepe verbinding met het leven op Aarde, de Aarde zelf en de Kosmos.

De nummers zijn afwisselend ritmisch en sensueel, waarbij de ziel altijd wordt aangeraakt, aangesproken, herinnerd en aangemoedigd.

 

Elk nummer en elk concert is een ode aan de hoop en het vertrouwen in het leven.

 

 
 
 
 

 *

         *     *

Marco Ruggiero, born in Belgium on March 16, 1970, learned to play the guitar as a child and given his Italian origin, he first sang traditional Italian and typical Neapolitan folk with songs by Eugenio Bennato and La Nuova Compagnia di Canto Popolare.

 

After high school he was selected to study at the Academy of Dramatic Art “Studio Herman Teirlinck” in Antwerp. As a singer he was classically trained by Aria-Antica singing teacher Hilde Mulkers.

 

In 1993 he formed his first band with which he performed in various music clubs and festivals, with a repertoire of his own songs and covers by other Italian artists.

In the same year he started his studies in alternative medicine including Shiatsu, Cranio-Sacral Therapy, Aura and Chakra Healing and he participated in Traditional Native of American Healing Ceremonies.

 

His song "Fermi i pensieri" (Stop the thoughts) was released in 1996 in the compilation Planet Flanders (Pan Records).

 

From 1997 he started collaborating with various professional musicians such as Dirk Schreurs, Roman Korolik, Koen Van Den Driessche, Stijn Norga, Roberto Mercurio, Angelo Bisceglia, Roeland Alen, Jan Servaes and Michel Bisceglia.

 

Marco's song "Un paese stellare", among other songs by Salvatore Adamo, is included in the soundtrack of the film "Mineurs" by director Fulvio Wetzl, which includes Valeria Vaiano and the world famous actor Franco Nero.

 

His musical repertoire consists of his own versions of Italian and Neapolitan traditional songs and his own songs, originated from experiences with a deep connection with life on Earth, the Earth itself and the Cosmos.

The songs are alternately rhythmic and sensual, with the soul always being touched, addressed, remembered and encouraged.


Every song and concert is an ode to hope and confidence in life.